Družbeno odgovorni


Klub 300 je eno izmed zelenih podjetij, ki so v zadnjih petih letih pripomogli k manjši rabi energije in k manjšemu obremenjevanju okolja z organizacijskimi ukrepi ter investicijami v energetsko učinkovitost in večjo uporabo obnovljivih virov energije.

plinsko kogeneracijo pridobivamo toplotno in električno energijo, s katero ogrevamo celotno hišo in vodo, poleti pa vodo ogrevamo s sončnimi kolektorji na strehi, ki zadovoljujejo vse zahteve po oskrbi tople vode za celoten objekt. Pod celotnim otroškim igriščem imamo tudi zbiralnik za deževnico, vodo katerega uporabljamo za sanitarije, pomemben vir energije pa je tudi sončna elektrarna, ki je vključena v omrežje skozi celo leto.

Na 16. Dnevih energetikov so Klub 300 razglasili za zmagovalca spletnega glasovanja v kategoriji Energetsko učinkovit projekt!