Parkiranje

Klub 300 ima svojo garažno hišo, v kvadraturi xxx m. Prostor je tudi za parkiranje avtobusov in dodatna parkirna mesta ob stavbi.