Pogoji uporabe in varovanje osebnih podatkov

 

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.klub300.com in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.klub300.com  je BK 300, storitve d.o.o., Regentova cesta 35, 1000 Ljubljana.
Spletno mesto pomeni vsako stran v okviru naslova www.klub300.com.
Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katero koli spletno stran na spletnem mestu www.klub300.com.

Sprejem splošnih pogojev
Uporabnik z uporabo spletnih strani www.klub300.com sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Avtorske pravice
Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katere koli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

Če uporabnik lastniku posreduje kakršne koli materiale, prvi enkrat in za vselej na lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiten s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimeren oziroma drugače nesprejemljiv.

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene. Kakršno koli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:
– storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;
– ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
– ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
– ne bo poskušal pridobiti, zbirali ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
– ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu, in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov).
Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti
Lastnik zbira o uporabniku te osebne podatke in kontaktne informacije: naslov elektronske pošte, naziv, naslov, kraj, telefonsko  in mobilno številko, datum rojstva. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta lastnik na strežniku spremlja podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas ter obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimno v statistične namene.
Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov ter kontaktnih informacij, ki jih posreduje lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi podatki o uporabniku ravnal v skladu s temi splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999, 57/2001, 59/2011) in Obligacijski zakonik).

Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic (aktualne novosti, zanimivosti, ideje, nasveti, ponudbe dejavnosti s področij bowlinga, zabave in drugih vsebin lastnika) ali podajo soglasja za sodelovanje pri kateri koli nagradni igri lastnika pridobiti predhodno soglasje staršev oziroma skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za namen:
• omogočanja zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
• vzpostavitve stika z uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
• pošiljanja različnih e-vsebin,
• v drugih primerih, če uporabnik sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnika.

Kršitve
V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP-naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev dejavnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja uporabnika z lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev pa bodo še naprej veljale in učinkovale.

Ljubljana, 5.3.2013

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Pri podjetju BK 300, storitve, d.o.o, Regentova cesta 35, 1000 Ljubljana, skrbimo za zasebnost posameznikov, ki nam, zaradi potrebe po dvosmerni komunikaciji, posredujejo svoje podatke.

Zbiranje podatkov
Na spletnih straneh podjetja BK 300, storitve, d.o.o. Ljubljana, www.klub300.com  lahko z uporabo spletnih obrazcev zahtevate dodatne informacije ali pa z nami stopite v stik prek elektronske pošte. V teh primerih vas posebej obvestimo, katere osebne podatke morate posredovati in katere posredujete po želji, kako bodo ti podatki uporabljeni in kako zahtevate odstranitev osebnih podatkov z naših seznamov.

Uporaba in razkritje osebnih podatkov

S tem, ko prek naših spletnih strani posredujete svoje osebne podatke, nas pooblaščate, da jih uporabimo za objavljene namene (e-novice, kontaktni obrazec, e-pošta). Zbranih podatkov ne bomo namenoma posredovali, prodali, predali tretji osebi, ki bi podatke lahko uporabila v zle namene. Poleg tega lahko zbrane podatke uporabimo, razkrijemo in hranimo, kadar to nalagajo predpisi, kadar je to potrebno zaradi zaščite podatkov ter vas in nas samih pred morebitnimi prevarami in drugimi zlorabami ter v zvezi z uveljavljanjem morebitnih pravnih zahtevkov in obveznosti.

 Na spletni strani uporabljamo piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo ter zbiramo podatke o uporabi spletnega mesta. Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki ga spletno mesto samodejno dodeli oziroma pošlje brskalniku (če spletno mesto uporablja piškotke). Ko uporabnik z istim brskalnikom zopet obišče spletno mesto, so podatki shranjeni v piškotku posredovani, s strani brskalnika, spletnemu mestu, katero prepozna predhodne aktivnosti uporabnika. Spletni piškotki ne morejo vsebovati virusov, trojanskih konjev ali druge zlonamerne kode.